ZIPPTORK Hệ thống điều khiển mô-men xoắn

ZIPPTORK Công nghệ lắp ráp trình bày các giải pháp buộc cho thị trường lắp ráp công nghiệp trong việc vặn ốc vít ren, vặn đinh tán rắn, đinh tán mù tán đinh và đai ốc đinh tán, và buộc khóa bu lông, vv
Hệ thống này tận dụng lợi thế của thiết bị điều khiển được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, thuật toán điều khiển và bộ chuyển đổi mô-men xoắn quay không dây, thực hành tốt nhất trên IoT (Mạng thiết bị vật lý), giúp khả năng kiểm soát và truy xuất nhanh hơn. có thể truy cập.

Giới thiệu giao diện người dùng

Bộ điều khiển mô men xoắn cho cờ lê tác động không khí

Bộ điều khiển mô men xoắn cho công cụ Pulse