ZIPPTORK Hệ thống điều khiển mô-men xoắn

ZIPPTORK Công nghệ lắp ráp trình bày các giải pháp buộc cho thị trường lắp ráp công nghiệp trong việc vặn ốc vít ren, vặn đinh tán rắn, đinh tán mù tán đinh và đai ốc đinh tán, và buộc khóa bu lông, vv
Hệ thống này tận dụng lợi thế của thiết bị điều khiển được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, thuật toán điều khiển và bộ chuyển đổi mô-men xoắn quay không dây, thực hành tốt nhất trên IoT (Mạng thiết bị vật lý), giúp khả năng kiểm soát và truy xuất nhanh hơn. có thể truy cập.

Giới thiệu giao diện người dùng

Bộ điều khiển mô men xoắn cho cờ lê tác động không khí

Bộ điều khiển mô men xoắn cho công cụ Pulse

 

Bộ điều khiển mô-men xoắn thông minh được thiết kế cho quá trình lắp ráp công nghiệp với công nghệ thắt chặt chính xác giúp giảm chi phí thời gian chết và công cụ

zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 2 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 3 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 4 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 5 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 6 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 7 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 8 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 9 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 10 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 11 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 12 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 13 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 14 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 15 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 16 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 17 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 18 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 19 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 20 zipptork hệ thống kiểm soát mô-men xoắn 21