ZIPPTORK Android APP cung cấp dữ liệu mô-men xoắn không dây được thu thập trên bất kỳ loại công cụ nào với chức năng ghi dữ liệu máy chủ đám mây thời gian thực được tích hợp sẵn, mô-men xoắn động, kiểm tra mô-men xoắn, đo mô-men xoắn, mô-men xoắn & góc, đường cong mô-men xoắn tức thời, đường cong góc tức thì và lực kẹp các tính năng giám sát.