Máy cưa không khí giảm rung

Hiện 1-12 kết quả 24

Máy cưa không khí giảm rung

ZF-5T Giảm rung lắc cho tệp tin không khí-An toàn kích hoạt Rung cực thấp Tính năng rung tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc giũa chung . Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. [...]

Gửi yêu cầu

ZF-5MT Giảm rung lắc Mini Air File-Safety Trigger Đặc điểm Rung cực thấp Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như mài chính xác và tinh tế bề mặt khuôn, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và dũa chung làm. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và người vận hành [...]

Gửi yêu cầu

ZF-5M Giảm rung cho Tệp không khí nhỏ Cực thấp Tính năng rung tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như mài chính xác và tinh tế bề mặt khuôn, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. [...]

Gửi yêu cầu

ZF-5 Tệp không khí giảm rung cực thấp Tính năng rung tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc mài dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. .Cầm tay [...]

Gửi yêu cầu

ZF-1T Giảm rung động Lapper không khí-An toàn Kích hoạt Rung cực thấp Đặc tính Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc mài dũa thông thường . Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. [...]

Gửi yêu cầu

ZF-1MT Giảm rung động Mini Lapper-Safety Trigger Đặc điểm Rung cực thấp Tần số cao với các đường nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và dũa chung làm. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và người vận hành [...]

Gửi yêu cầu

ZF-1M Giảm rung Mini Air Lapper Cực thấp Tính năng rung tần số cao với các đường nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc mài dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. [...]

Gửi yêu cầu

ZF-10T Giảm rung lắc cho tệp tin không khí-An toàn kích hoạt Rung cực thấp Tính năng rung tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc giũa chung . Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. [...]

Gửi yêu cầu

ZF-10MT Giảm rung lắc Mini Air File-Safety Trigger Đặc điểm Rung cực thấp Tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như mài chính xác và tinh tế bề mặt khuôn, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và dũa chung làm. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và người vận hành [...]

Gửi yêu cầu

ZF-10M Giảm rung cho Tệp không khí nhỏ Cực thấp Tính năng rung tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như mài chính xác và tinh tế bề mặt khuôn, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. [...]

Gửi yêu cầu

ZF-10 Tệp không khí giảm rung cực thấp Tính năng rung tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc mài dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. .Cầm tay [...]

Gửi yêu cầu

ZF-1 Giảm rung Không khí Lapper Cực thấp Tính năng Rung động tần số cao với các nét 1mm, 5mm & 10mm cho các loại công việc hoàn thiện bề mặt khác nhau như phủ bề mặt khuôn & khuôn một cách chính xác và tinh tế, hoàn thiện trong khu vực hạn chế và các công việc mài dũa thông thường. Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo độ rung cực thấp và sự thoải mái cho người vận hành. .Cầm tay [...]

Gửi yêu cầu
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.