Giảm tốc độ Hammer Không Khí

Hiện 1-12 kết quả 15

Giảm tốc độ Hammer Không Khí

ZAH-394S Sốc Giảm Búa Không Khí Với Chassis Đặc Biệt Bộ Chốt Các Tính Năng Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và thoải mái của nhà điều hành. 1) Công cụ khí nén di động lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Hệ thống giảm rung động treo cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận tác động, được xử lý nhiệt cho độ bền. Thay đổi nhanh Người lưu giữ cho các thay đổi phụ kiện đơn giản. [...]

Gửi yêu cầu

ZAH-393S Sốc Giảm Búa Không Khí Với Chassis Đặc Biệt Bộ Chốt Các Tính Năng Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và thoải mái của nhà điều hành. 1) Công cụ khí nén di động lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Hệ thống giảm rung động treo cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận tác động, được xử lý nhiệt cho độ bền. Thay đổi nhanh Người lưu giữ cho các thay đổi phụ kiện đơn giản. [...]

Gửi yêu cầu

ZCH-394B Búa khí xây dựng giảm chấn động Tính năng rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Công thái […]

Gửi yêu cầu

ZAH-594 Giảm chấn động Búa không khí-Round Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo sự thoải mái và giảm sốc tốt nhất cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

Búa khí giảm sốc ZAH-593H-Hex. Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và tạo sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

ZAH-593 Giảm chấn động Búa không khí-Round Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo sự thoải mái và giảm sốc tốt nhất cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

Búa khí giảm sốc ZAH-592H-Hex. Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và tạo sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

ZAH-592 Giảm chấn động Búa không khí-Round Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo sự thoải mái và giảm sốc tốt nhất cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

Búa khí giảm sốc ZAH-594H-Hex. Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và tạo sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

Búa khí giảm sốc ZAH-394H-Hex. Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và tạo sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

ZAH-394 Giảm chấn động Búa không khí-Round Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau để đảm bảo sự thoải mái và giảm sốc tốt nhất cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu

Búa khí giảm sốc ZAH-393H-Hex. Tính năng Rung cực thấp Được thiết kế với các bằng sáng chế sau đây để đảm bảo giảm sốc tốt nhất và tạo sự thoải mái cho người vận hành. 1) Dụng cụ khí nén cầm tay được lắp ráp với các đơn vị mô-đun. 2) Phương tiện giảm rung động của hệ thống treo dùng cho các dụng cụ khí nén cầm tay. Thép hợp kim làm các bộ phận va đập, được xử lý nhiệt để tăng độ bền. Bộ lưu giữ thay đổi nhanh chóng để thay đổi phụ kiện đơn giản. Tay cầm tiện dụng […]

Gửi yêu cầu
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.