Bánh răng chính xác

Biểu đồ cấp chính xác

TIÊU CHUẨN LỚP LỚP CHÍNH XÁC
JIS (NHẬT BẢN N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Sự Kiện N10 Sự Kiện N11 Sự Kiện N12
JIS-B1702-02 (MỚI
JGMA (NHẬT BẢN 1 2 3 4 5 6 7 8
JIS (NHẬT BẢN 0 1 2 3 4 5 6 7 8
JIS-B1702 (TUỔI
PRC (TRUNG QUỐC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GB10095 ~ 1009
ISO (QUỐC TẾ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIN ĐỨC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 3960 ~ 3967
GOST (Liên Xô 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BS Vương quốc Anh A1 A2 B C D
FN (PHÁP A B C D E
ANSI (Hoa Kỳ 4 3 2 1
AGMA (Hoa Kỳ 16 15 14 ~ 13 12 10 10 8