Hiện 1-12 kết quả 19

Sốc giảm búa đinh tán / Bucking Bar

ZRH-134NP 4X Búa tán đinh bằng không khí có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho các ngành hàng không & ô tô nói chung, [...]

Tìm hiểu thêm

ZRH-134NPK 4X Bộ dụng cụ búa tán đinh giảm chấn động có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của dụng cụ. Sử dụng cho không gian hàng không & ô tô nói chung […]

Tìm hiểu thêm

ZRH-134NK 4X Bộ búa tán đinh bằng khí nén có Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho không gian hàng không & ô tô nói chung […]

Tìm hiểu thêm

ZRH-134N 4X Búa tán đinh không khí giảm sốc có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho các ngành hàng không & ô tô nói chung, [...]

Tìm hiểu thêm

ZRH-133NP 3X Búa tán đinh bằng không khí có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho các ngành hàng không & ô tô nói chung, [...]

Tìm hiểu thêm

ZRH-133NPK 3X Bộ dụng cụ búa tán đinh giảm chấn động có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của dụng cụ. Sử dụng cho không gian hàng không & ô tô nói chung […]

Tìm hiểu thêm

ZRH-133NK 3X Bộ búa tán đinh bằng khí nén có Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho không gian hàng không & ô tô nói chung […]

Tìm hiểu thêm

ZRH-133N 3X Búa tán đinh không khí giảm sốc có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho các ngành hàng không & ô tô nói chung, [...]

Tìm hiểu thêm

ZRH-132NP 2X Búa tán đinh bằng không khí có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho các ngành hàng không & ô tô nói chung, [...]

Tìm hiểu thêm

ZRH-132NPK 2X Bộ dụng cụ búa tán đinh giảm chấn động có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của dụng cụ. Sử dụng cho không gian hàng không & ô tô nói chung […]

Tìm hiểu thêm

ZRH-132NK 2X Bộ búa tán đinh bằng khí nén có Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho không gian hàng không & ô tô nói chung […]

Tìm hiểu thêm

ZRH-132N 2X Búa tán đinh không khí giảm sốc có tính năng Cơ chế giảm sốc được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độ rung thấp để tránh chấn thương cho người vận hành sau thời gian dài sử dụng. Tay cầm công thái học với bộ giảm thanh khí thải làm bằng cao su để tăng thêm sự thoải mái cho người vận hành. Khớp đầu vào khí xoay đa năng được cấp bằng sáng chế tùy chọn cho khả năng cơ động tốt nhất của công cụ. Sử dụng cho các ngành hàng không & ô tô nói chung, [...]

Tìm hiểu thêm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.