Vui lòng kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của bạn để hoàn thành biểu mẫu này.
Vui lòng cho chúng tôi biết tên công ty của bạn
Địa Chỉ
Họ tên
Công cụ lắp ráp được sử dụng
Máy giặt được áp dụng
Kết nối với MES (Hệ thống thực thi sản xuất) hiện có?
Kết nối với màn hình / màn hình bên ngoài?